Wirtualni Uczniowie Jezusa

KIM JESTEŚMY:
 

Drogi Internauto,

Wirtualni Uczniowie Jezusa – funkcjonują poza jakimikolwiek strukturami kościelnymi.

To Ci wszyscy, którzy identnyfikują się z osobą JEZUSA. To ludzie, którzy świadomie i samodzielnie przeszli przez proces nowonarodzenia opisany w ewangelii Jana:
 

„Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. /ewangelia apostoła Jana rozdział 3/


Dlaczego „wirtualni”?

Wykorzystujemy internet - wirtualną przestrzeń – aby w niej funkcjonować.

Dlaczego „uczniowie”?

Ucznowie patrzą na swojego Nauczyciela i chcą Go naśladować w swoim życiu.

Dlaczego „Jezusa”?

Jezus jest Nauczycielem, Mistrzem, który swoją osobą zmienił i dalej zmienia życie swoich uczniów.


Proces podążania ucznia za Jezusem rozpoczyna się świadomym wyborem, który dokonuje się przez wiarę.  Co to oznacza? Jezus jako postać historyczna pojawił się na Ziemi ponad 2000 lat temu. Ta właśnie osoba jest opisana w Biblii (inaczej w Pismie Świetym) i tam też znajdują sie informacje na jej temat.

Jezus jest wyjątkowy ponieważ jako jedyny w całej historii świata przypisywał sobie szereg niezwykłych określeń. Mówił o swoim pochodzeniu od Boga i roli, jaką Bóg Mu wyznaczył.

Jezus powiedział między innymi takie słowa:

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.”
.

Prawda jest w obecnych czasach "towarem deficytowym" i dlatego warto się zastanowić  nad tym, komu zaufać.

Jezus mówi prawdę i dotrzymuje każdej obietnicy, którą nam daje. Obiecuje życie wieczne i sam jest gwarantem tego, że to życie może zapewnić.

Jezus to jedyna osoba, która po śmierci fizycznej doświadczyła zmartwychwstania do nowego życia. Jego ludzkie ciało zostało przemienione w ciało nieskażone doczesnością. Spotkania z tym właśnie zmartwychwstałym Jezusem doświadczyło wielu uczniów i o tym właśnie mówili innym. Zmartwychwstały Jezus żyje teraz w niedostępnej dla nas rzeczywistości ale też jest obecny posród tych, którzy Mu zaufali . Wiara jest przyjęciem tej prawdy o Jezusie. Wiara to spotkanie z Jezusem poprzez decyzję woli. To narodzenie sie na nowo dla nowej rzeczywistości duchowej, którą można poznać czytając Biblię.
 

Aby stać się uczniem Jezusa trzeba najpierw chcieć Go poznać a następnie „powtórnie sie narodzić” czyli uwierzyć w Jego osobę i zaakceptować Jego dzieło zbawienia. 

Czy jednak historia o Jezusie jest godna wiary?
 

Jeden z najbliższych uczniów Jezusa – Piotr apostoł - napisał tak:
 

„Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale (nauczaliśmy) jako naoczni świadkowie Jego wielkości. ” /1 list apostoła Piotra 1 rozdział/


Inny uczeń – Jan apostoł - tak przekonuje swoich odbiorców:


„To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. ” /1 list apostoła Jana rozdział 1/


Łukasz, który przyjął gloszoną przez apostoła Pawła ewangelię o Jezusie , tak rozoczyna swój list do Teofila:


„Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. ” /ewangelia Łukasza rozdział 1/Ewangelia jest więc oparta na faktach historycznych i na przekazie wiarygodnych świadków i dlatego Biblia warta jest potraktowania jej poważnie.


To, że ta sama ewangelia została zdeformowana przez tych, którzy stworzyli na jej podstawie system religijny i narzędzie politycznych wpływów, oraz tych, którzy potraktowali ją jako nieźle sie sprzedający „produkt marketingowy”, nie przekreśla ani jej prawdziwości ani jej wyjątkowego znaczenia.


Aby dokonać osobistej oceny „tej nauki” należy zwrócić się bezpośrednio do źródła. To nie ludzka doktryna, ale sam Bóg gwarantuje, że słowa zawarte w Biblii dają odpowiedź na najważniejsze pytania ludzkiej egzystencji.


Jeśli więc bez uprzedzeń rozpoczniesz proces poznawania Pisma Świetego to gwarantujemy, że nie pozostaniesz obojętny wobec Jezusa i albo Go odrzucisz i zapomnisz o całej sprawie, albo uwierzysz w Niego i staniesz się Jego uczniem. Spróbuj już dziś. Zacznij czytać Biblię. 
 

Wszyscy z nas, którzy nazywają siebie uczniami Jezusa doświadczyli tej duchowej wewnętrznej przemiany. Uwierzyliśmy w Niego a teraz naszym celem jest to abyś i Ty mógł poznać i przyjąć tę Prawdę.
 

Nie chcemy i nie będziemy Ciebie werbować do jakiejkolwiek organizacji. Nie chcemy też zobowiązywać Ciebie do czegokolwiek. Być może wydaje się to dziwne i podejrzane ale gdy poznasz Jezusa wtedy zrozumiesz nasze motywacje.


Nie walczymy też z jakimikolwiek organizacjami kościelnymi choć wiemy, że wiele z nich zniekształca ewangelię. Pozostawiamy wolny wybór człowiekowi, który powierzy siebie działaniu Słowa Bożego.


Chcemy jedynie głosić Prawdę i zachęcamy do jej osobistego poznawania poprzez czytanie  Biblii.


„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie." - JEZUS